Opgestegen Meesters

Opgestegen Meesters, ook wel Geascendeerde Meesters of Lichtmeesters genoemd, zijn helpers voor de Aarde en haar bewoners. Zij hebben ooit als mens geleefd en kennen onze noden als geen ander. De Opgestegen Meesters zijn ons als het ware voorgegaan en helpen ons vanuit de hogere dimensies.

Zij werken nauw samen met de Aartsengelen, Engelen, Gidsen en Natuurwezens. Deze prachtige wezens zijn er voor ons, maar kunnen ons alleen werkelijk behulpzaam zijn als wij bereid zijn hen toe te laten.

Wat zijn Opgestegen Meesters?

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en gidsen die ons vanuit de hogere dimensies bijstaan en helpen. Ooit hebben deze Meesters als mens op Aarde geleefd, net als wij. Door bepaalde spirituele groeiprocessen hebben zij de Ascentie bereikt en zijn ze daardoor het re├»ncarnatiecyclus ontstegen. Ze hebben zich ten dienste gesteld om de mensen en de planeet te helpen bij hun groeiproces, transformatie en Ascentie.

Waarbij kan een opgestegen meester helpen?

De opgestegen meesters kunnen nu juist helpen bij de mensen die aan het ontwaken zijn. Bij hun groeiprocessen en levenslessen. Juist nu er bij zoveel mensen het bewustzijn groeit en het trillingsniveau van de aarde alsmaar hoger wordt. Bij dit groeiproces kunnen opgestegen meesters prima helpen.

Maatschappelijke problemen

Men kan de Opgestegen Meesters ook om hulp vragen voor maatschappelijke kwesties, voor rampen in de wereld en voor het welzijn van onze planeet. Je zou bijvoorbeeld hun hulp kunnen inroepen tijdens het kijken van het Nieuws.

In plaats van boos te worden op mensen van de overheid of andere verantwoordelijken, kun je de Opgestegen Meesters vragen of zij zich met het onrecht willen bemoeien en harmonie willen brengen in de situatie. Of als er rampen en ongelukken zijn gebeurt, kun je een schietgebedje naar de Engelen sturen en vragen of zij in het rampgebied willen helpen. Deze Hemelse hulptroepen willen niets liever dan helpen.

Toestemming is nodig

De Meesters alsook de Engelen mogen nooit zomaar ingrijpen. Ze hebben onze toestemming of hulpvraag nodig om in actie te komen. Veel mensen die channelen, hebben contact met de Opgestegen Meesters. Ook veel lichtwerkers en healers werken nauw samen met de Opgestegen Meesters en Engelen; het verrijkt hun werk enorm.

Bron: https://www.spiri-apps.com