Privacy verklaring

Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst, gevestigd aan de Burgemeester Teijssenlaan 148, 5142 PK Waalwijk , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
www.mijnthuiskomst.nl, Burgemeester Teijssenlaan 148, 5142 PK Waalwijk.

Netty van der Est is de Functionaris Gegevensbescherming van Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst. Zij is te bereiken via info@mijnthuiskomst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u aangaande gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Een afspraak te kunnen maken (te kunnen bellen/e-mailen)
– Facturatie en debiteurenbeheer af te handelen.

Overige consulten
In het geval van cliënten voor consulten, die door Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst aangeboden worden, gebruiken we de contact- en persoonsgegevens, zoals die aangemerkt zijn in de vorige stap om:

– Een afspraak te kunnen maken voor het consult.
– Facturatie en debiteurenbeheer af te handelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
(https://gatgeschillen.nl/)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnthuiskomst.nl. Stervensbegeleiding Mijn thuiskomst heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Het cliëntenbestand/computer is voorzien van een wachtwoord.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.