Overzicht Opgestegen Meesters

Hieronder volgt een overzicht van de 21 opgestegen meesters en waar zij voor staan

Er zijn verschillende overzichten met verschillende Meesters. Dit overzicht voelt voor mij het beste maar kijk gerust op internet voor andere overzichten en Meesters.

Aeolus – Scheppingskracht

 • De schepper in jezelf (her)kennen
 • Samenhang tussen het innerlijke zijn en de buitenwereld
 • Inzicht in jezelf
 • Volkomen bewustzijn

Angelica – Transformatie

 • Wonden uit het verleden helen
 • Ervaringen uit het verleden gebruiken
 • Transformatie
 • Leren

Christus – Oprechtheid

 • De eigen waarheid (h)erkennen en leven
 • Onvoorwaardelijk liefhebben
 • Zelfbewustwording
 • Eigen autoriteit ontwikkelen
 • Leiderschap ontwikkelen en voor het welzijn van een ieder inzetten
 • Vader-thema’s helen

Djwal Khul – Zelfbewustzijn

 • Zelfvertrouwen
 • Rustig, zelfbewust optreden
 • Herkennen dat men zijn leven zelf in de hand heeft
 • Doorzettingsvermogen
 • Vertrouwen / optimisme
 • Eigenwaarde
 • Macht in liefde leven
 • Versterkt de aura

El Morya – Vertrouwen

 • Vertrouwen in jezelf, op je eigen kracht, sterke zijde en talenten
 • Vertrouwen op hulp van buitenaf
 • Rotsvast vertrouwen en oer vertrouwen
 • Zich van angsten bevrijden
 • In het moment zijn, meditatie

Helion – Charisma

Hilarion – Je plek vinden

 • Je ruimte vinden en je plaats innemen
 • Je eigen grootte en uniek zijn aanvaarden
 • Verbinding met het Hoger Bewustzijn
 • Inzicht in het Hoger Plan
 • Diepe meditatie

Kamakura – Daadkracht

 • Doelgericht handelen
 • (Uitgestelde-) projecten afmaken
 • Onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is
 • Visioenen omzetten
 • Vreugde beleven in het doen (handelen)
 • Vanuit het ‘niet-handelen’ handelen, vanuit een toestand van innerlijke rust

Kuthumi – Werkelijkheidszin

 • Je prettig voelen in je lichaam
 • Realiteitszin
 • Geduld
 • Aarden
 • Helderheid
 • Waarnemen van fijn stoffelijke energieën

Kwan Yin – Overgave en medeleven

 • Loslaten
 • Zich op het leven en veranderingen verlaten
 • Overmatige controle loslaten
 • Ingehouden tranen en gevoelens weer laten stromen
 • Emotionele heling
 • Tolerantie en medeleven
 • De vrouwelijke kant ontwikkelen

Lady Nada – Levensgenot

 • Je geaccepteerd voelen
 • Jezelf accepteren met je lichte- en schaduwzijden
 • Het aanvaarden van je lichaam
 • Ten volle van het leven genieten

Lady Portia – Innerlijke balans

 • In evenwicht zijn
 • Innerlijke rust
 • Tevredenheid
 • Besluiten kunnen nemen
 • Spanningen tussen uitersten verdragen

Lao Tse – Innerlijke rust

 • Kalm blijven
 • Innerlijke rust en vrede vinden
 • ‘Het is zoals het is’
 • Je niet over het gebeurde, verleden, andere mensen opwinden, maar accepteren wat er gebeurd is en herkennen wat men nu wil
 • In het moment zijn, meditatie
 • Oordelen en waarderingen herkennen
 • Vanuit innerlijke rust en helderheid handelen

Maha Chohan – Innerlijke Wijsheid

 • In je eigen centrum blijven
 • Je eigen grenzen stellen
 • Medeleven, zonder je te verliezen in de situatie en de gevoelens van andere mensen
 • Standpunten verlaten en vanuit een hoger perspectief bekijken

Maria – Geborgenheid

 • Koesterende, moederlijke liefde
 • Zich gekoesterd en geliefd voelen
 • Voor zijn behoeften zorgen
 • Nemen en geven
 • Leren “nee” te zeggen
 • Herkennen, dat alles met elkaar verbonden is

Orion – Visioenen

 • Visioenen voor de eigen levensweg
 • Intuïtie
 • Verbinding met het hogere Zelf
 • Duidelijk inzicht

Pallas Athene – Vreugde en volheid

 • Logica en intuïtie verbinden
 • Creatieve uitdrukking van het Zelf
 • Uiten van gevoelens
 • Heling van het innerlijk kind
 • Zich voor de volheid van het leven openen

Saint Germain – Vrijheid

 • Emotionele verstrikkingen herkennen en zich er van bevrijden
 • Gedragspatronen en overtuigingen doorzien
 • Karma opheffen
 • Vrije keus hebben

Sanat Kumara – Uitersten verbinden

 • Graag op aarde leven
 • Je mogelijkheden, je potentieel op aarde verwezenlijken
 • Uitersten verbinden
 • Toegang tot het hoger bewustzijn
 • Zich met de kracht van de aarde verbinden

Seraphis Bey – Levenskracht

 • Levenswil en levenskracht
 • Lichamelijke kracht accepteren
 • Aardse kracht accepteren
 • De dierlijke kant accepteren
 • Reiniging
 • Het bewuste in de materie brengen

Victory – Moed voor de volgende stap

 • Op de drempel van een volgend levenshoofdstuk
 • Ervaringen, inzichten en nieuwe trillingsfrequenties integreren
 • Doorbraak
 • Energiebanen, chakra’s en aura lichaam harmoniseren

Bron: https://www.spiri-apps.com